Site Logotype

Založení s.r.o.

Stát se pánem svého času a také peněž představuje pro velkou spoustu zaměstnaných lidí velmi lákavou představu. Ovšem stát se podnikatelem neznamená pouze mít dobrý podnikatelský záměr a uspět tak v moři konkurence, které je více než dosti. Znamená to také velmi velkou zodpovědnost a také dostatečně velký základní kapitál, který je pro chod společnosti podstatný a důležitý stejně tak, jako zdravé ekonomické rozhodování a rozmisťování kvalifikovaných pracovníků.

S. R. O. již od 1 Kč

Společnost s ručením omezeným se dá založit s prvotním kapitálem, který od 1. 1. 2014 již není původních 200.000 Kč, nýbrž pouze 1 Kč. Díky tomuto faktu, vyrostla řada ekonomických subjektů, právě s přívlastkem s. r. o. Bezúhonný podnikatel tak může založit firmu i bez toho aniž by musel mít větší obnos peněz, potřebný pro tvorbu základního kapitálu. I přesto se ovšem doporučuje skládat větší základní kapitál než je právě již zmiňovaná 1 Kč. Výše základního kapitálu by se totiž měla volit s ohledem na skutečné potřeby a priority, které bude daná společnost v počátcích svého podnikání mít.

Podmínky pro založení s. r. o.

K založení společnosti s. r. o. je třeba splnit hned několik zásadních podmínek, které velmi často nadšené podnikatele odradí a svedou na jinou cestu, než jaký byl jejich sen. Mezi tyto podmínky patří například nutnost uzavření společenské smlouvy, která musí být formou notářského zápisu, dále také povinnost složení základního jmění do podnikání, získání potřebného živnostenského oprávnění, které je pro danou ekonomickou činnost nezbytné, zápis společnosti do obchodního rejstříku a dále také registrace u finančního úřadu, kterému bude společnost odvádět příslušné daňové povinnosti a který bude kontrolovat její účetnictví a daně. Podnikatel též musí svoji společnost pojmenovat nezaměnitelných a nekopírovatelným názvem s dovětkem s.r.o. či spol. s.r.o., musí požádat vlastníka nemovitosti, ve které chce mít své sídlo o písemný souhlas a též musí mít čistý trestní rejstřík. V tomto případě již založení s.r.o. nebude stát nic.

Ivanka Pokorná