Site Logotype

Na stomatologii v Praze pro nový zub

Velké množství stomatologií v Praze se zabývá implantologií tedy oborem snažící se nahradit ztracený zub. Funkčností i vzhledem fixní implantáty odpovídají zubům skutečným. Na první pohled jsou od zubů skutečných nerozeznatelné.

Stomatologie použila první titanové implantáty před méně než sto lety

Archeologické nálezy poukazují na fakt, že se lidé po tisíce let snažili o posílení zubní skloviny nebo nahrazení chybějícího chrupu např. bambusovými kolíky, kolíky z drahých kovů, slonovinou či kusy skořápky. Počátkem 20.století se vytvářejí první implantáty z různých materiálů. Titan byl poprvé použit jako materiál k implantaci v roce 1940. V roce 1965 Brånemark vložil první titanový zubní implantát do čelisti lidského dobrovolníka. Titan je vhodný materiál, jelikož je chuťově neutrální a nezpůsobuje alergické reakce.

Implantát

Implantáty (základní definice) bývají vyhotoveny z titanu, nebo z kombinace titanu a zirkonoxidu, tvarem připomínají dlouhý šroub, který plní funkci kořene zubu. Na ně se upevňují sekundární díly tzv. abutmenty a zhotoví se korunka – nejčastěji metalokeramická, nebo celokeramická. Cena implantátu s protetickou korunkou se odvíjí od zvolené společnosti a typu korunky, ale průměrně vychází asi na 20 000 Kč.

Augmentace

Může se stát, že pacient nedisponuje dostatkem kostní tkáně pro upevnění primárního dílu. V takovém případě je nutné podstoupit augmentaci čili zesílení kosti. Mezi metody zesílení patří využití kostního štěpu, náhradního kostního materiálu nebo povedení sinus lift. Doba hojení se pohybuje od 6 do 12 měsíců.

Průběh zavedení

Před chirurgickým zákrokem se zkontroluje zdravotní stav pacienta a kondice tkání, kterých se operace týká. Pomocí rentgenu je zhotoven snímek, aby se rozhodlo na základě tvaru čelisti a tloušťky kosti, kam přesně šroub implantovat a jakou velikost implantátu použít. Po přesném rozvržení se přistupuje k operativnímu zákroku. Vybrané místo je opichy umrtveno lokálním anestetikem, celý proces je tak pro pacienta bezbolestný. Do čelistní kosti se speciální vrtačkou vyvrtá otvor. Vrtání začíná na rychlých otáčkách, které se postupně snižují, aby se nepoškodily kostní buňky vysokou teplotou. Do vrtu se vloží implantát takovým způsobem, který nepřetěžuje okolní kosti. Rána je nad implantátem zašita. Celá operace trvá 60 až 90 minut.

Hojení

Aby se mohlo pokračovat s nasazením protetického aparátu (korunky), je nutné počkat na zhojení titanu v kosti. Doba hojení se pohybuje od 6 do 8 týdnů. Kostní buňky osteoblasty adherují k povrchu titanu a dochází k upevnění materiálu v kosti tzv. osseointegrace.

Předoperační a pooperační pokyny

Před operací by se lidský organismus měl nacházet v dobrém stavu, aby vše probíhalo bez problému. Podmínkou je hygiena ústní dutiny na vysoké úrovni – ošetření všech kazů a dásně bez zánětů. U kuřáků by měl být počet vykouřených cigaret omezen na minimum.

Po operaci pacient nějakou dobu bere analgetika na bolest a antibiotika pro zabránění infekce. Vytvoří se otok, který je vhodný obkládat studenými obklady. V prvních dnech se přijímá strava v kašovité hmotě za studena, aby nedošlo k vyvolání krvácení. Dále pacient musí provádět dezinfekční výplachy dle pokynů stomatologa.

Benefity

Podobně jako fixní implantát také zubní můstky řeší problém chybějícího zuby, avšak při srovnání zubní implantáty vychází jako varianta s velkým množstvím výhod. Implantát se chová jako opravdový zub. Zabudování v kosti umožňuje přenos tlaků při žvýkání, díky kterému kost neustále pracuje a nedochází k její atrofii (úbytku) z nečinnosti. Pacienti vnímají implantát lépe než snímací náhradu. Při zavedení není třeba obrušovat okolní zdravý chrup. V případě potřeb je možno implantáty nahradit celý chrup. A v neposlední řadě je dosaženo vysokého estetického výsledku.

Ivanka Pokorná