Site Logotype

Tvorba webu pomocí HTML – o čem to je pro laiky

Dnešní redakční systémy pro správu www jsou natolik “vychytané”, že si může každý připadat jako programátor. Opak je ovšem pravdou. Obsahová tvorba webu pomocí HTML dál skrytě běží na pozadí editorů určených pro laickou veřejnost. Až budete příště z pozice amatérů zasahovat do textů na vaší platformě, nastudujete raději pár informací o tom, co vlastně děláte. Máme pro vás jednoduchý přehled, co HTML dokáže, abyste si zbytečně vaše webovky nepokazili. Také se naučte SEO trik, ať je know-how na vašich stránkách zajímavé pro umělou inteligenci i pro lidi. 

Tvorba webu respektive webového obsahu

Pomocí HTML se upravuje text na stránkách. HTML je pojmenování značkovacího jazyka, kterým se do webu vkládají informace, jak mají konkrétní části obsahu vypadat. Tvorba webu pomocí HTML nám tedy umožňuje publikovat dokumenty

Princip jazyka HTML není v porovnání s běžnými lidskými jazyky složitý. Na rozdíl od češtiny neobsahuje žádné výjimky. Při obsahové tvorbě webu se pomocí HTML označí vybrané části textu. Značku poznáme podle toho, že je uvedena ve špičatých závorkách zpravidla na začátku a na konci zvolené slovní pasáže. Že je třeba nějaké značkou naprogramované formátování ukončit, pozná editor podle lomítka před značkou v úhlových závorkách. Při tvorbě webu se prostřednictvím HTML běžně upravují třeba nadpisy v odstavcích a stejným způsobem vytváříme odrážkové seznamy.

Pro laiky je WYSIWYG, aby viděli, co dělají

Tvorba webu pomocí HTML je úkol pro fachmany, kteří se ve změti značek a závorek orientují stejně snadno, jako legendární povstalci v číselném kódu matrixu. Naštěstí nemusíme být všichni programátoři, když si chceme vyrobit jednoduché stránky ze šablony. Pro nás, běžné konzumenty, vznikl totiž editor nazvaný podle svého účelu What you see is what you get, zkráceně WYSIWYG. Vypadá trochu jako klasický Word a my si v něm upravujeme text, jak jsme zvyklí. Nějakou část si nejprve označíme myší a poté ji tlačítkem vycentrujeme nebo zarovnáme doprava. Název celého textu můžeme formátovat stylem H1 přednastaveným v HTML pro hlavní nadpis stránky. Klíčové slovo důležité pro naši pozici ve vyhledávačích zvýrazníme tučně, stejně jako při psaní dopisu ve Wordu příslušnou ikonou. Na pozadí tohoto WYSIWYGu ale dál funguje textová tvorba webu pomocí HTML. Tučný text tam vypadá jako <strong>Tučný text</strong>, ale laika to nemate, protože to nevidí a lehko podléhá dojmu, že je geniální programátor.

Tip pro laiky – tohle dodržujte, až budete plnit www obsahem

Přestože si tvorbu webu pomocí HTML usnadňujeme tím, že děláme obsah stránek ve WYSIWYGu, nezapomínejme dodržovat strojovou programovací logiku. Naše www totiž primárně hodnotí roboty a podle dosaženého skóre je pak nabízí nebo nenabízí hledajícím lidem. Proto dbáme na pravidlo, které počítá s jedním hlavním nadpisem stránky H1. Všechny ostatní nadpisy kapitol či odstavců ošetříme hierarchicky podřízenými formáty typu H2 až H6, což je nám ve WYSIWYGu nabídnuto jako Nadpis 2, 3 a tak dále.

Až se vrhneme na textovou tvorbu našeho webu pomocí HTML, pamatujme u toho i na optimalizaci textů pro vyhledávače. V rámci SEO uplatňujeme hlavní klíčová slova právě v hlavních nadpisech H1. Pokud nevíme, jak na to, existují SEO specialisté, kteří se hledáním relevantních klíčových slov a jejich zapracováním do stránek živí.

Gratulujeme všem, kteří se prokousali až sem. Většinu smrtelníků tvorba webu pomocí HTML nezajímá a pak nevědí, co činí. Škodí tím jen sami sobě nebo svým zaměstnavatelům, kteří jim v dobré víře svěřili péči o firemní weby. Teď už víte, jak HTML funguje, tak to využijte ve váš prospěch a pochlubte se v komentářích, jakmile se vám povede bezchybný nadpis H1.

Ivanka Pokorná